نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها

پروتئین ایزوله سویا وزن ۱ کیلویی یوکسین (۹۰% پروتئین)

۱۰۵,۰۰۰ تومان
  سویا مهمترین منبع غذایی ایزوفلاون است. اثرات فارماکولوژیک سویا شامل کاهش سطح هموسیستئین، مهار تجمع پلاکتها، کاهش فشار خون،

پروتئین ایزوله سویا وزن ۲۰ کیلویی یوکسین (۹۰% پروتئین)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  سویا مهمترین منبع غذایی ایزوفلاون است. اثرات فارماکولوژیک سویا شامل کاهش سطح هموسیستئین، مهار تجمع پلاکتها، کاهش فشار خون،

پروتئین ایزوله سویا وزن ۳ کیلویی یوکسین (۹۰% پروتئین)

۳۰۰,۰۰۰ تومان
  سویا مهمترین منبع غذایی ایزوفلاون است. اثرات فارماکولوژیک سویا شامل کاهش سطح هموسیستئین، مهار تجمع پلاکتها، کاهش فشار خون،